Stadsvandringar Västra Södermalm
     
Zinkensdamm och Rackarebergen
Frans Zinks malmgård och karpdammar. Idrottsplatsen och Samaritens barnsjukhus. Maria folkskola och Tobaksmonopolet. Tantogården och Ekermanska. Maria Bangata och järnvägens stambana. Luth&Rosens verkstäder. Bröllopshemmet och f.d. Södermalms fattighus. f.d. Nödbostäderna i kvarteret Stativet. Södersjukhuset och Sachsska barnsjukhuset m.m.

Samling utanför Zinkens Idrottsplats 
     
Ringvägen
Phiels bryggerier och Åhlen&Holms varuhus. Vattenledningsverket och Eriksdals friluftsbad. 1930-talets experimentområde för billiga bostäder. Blomsterfonden, nödbostäderna och Södermalms fattighus m.m. 

Samling under Åhlens klocka Ringvägen/Götgatan. 
     
 Timmermansgatan
Södra Station och Fatburssjön. Maria gamla folkskola och Hartwickska malmgården. Timmermansgården och Södermalms flickskola. Mälarborgen m.m.

Samling Timmermansgatan/Fatbursgatan. 
     
Rosenlundsgatan
Maria Polis- och brandstation från 1902. Södra Barnbördshuset och Tobaksmonopolet. Maria Bangata och fjärrtågens stambana. Södra renhållningsstationen och Luth&Rosens verkstäder m.m.

Samling Rosenlundsgatan/Krukmakargatan 
     
 Södra Station och Fatburssjön
Lillienhofska palatset, Björns trädgård och Paulis malmgård. Södra Bantorget, gamla järnvägstunneln, "Tegelhuset" och f.d. Hotell Göteborg. Katolska kyrkan,Stiftelsen Oscars minne och Josefinahemmet. f.d. Nurnbergbryggerierna i kvarteret Dykärret. Charkfabriken vid Södra station m.m.

Samling utanför Söderhallarna vid  Medborgarplatsen
     
Uppdaterat 2021-12-30