Föreläsningar i ABF-huset februari/mars 2017
Stockholms byggnader 1885-1915

  
Årtionden kring förra sekelskiftet tillkommer många av Stockholms mest karaktäristiska byggnader. Från att ha varit något av en förvuxen småstad så skjuter de nya husen i höjden och stadsbilden förändras drastiskt. Många fasader kläs med tegel och natursten. De mest exklusiva bostadshusen utrustas med moderniteter som hissar, badrum och vattenklosetter. I affärs- och kontorsbyggnader lanseras för första gången konstruktioner med stålbalkar och armerad betong. 
  Föreläsningarna med många både nya och gamla fotografier belyser den här epoken i Stockholms bebyggelsehistoria. Även numera rivna byggnader från dessa årtionden. 
     
Offentliga byggnader 1885-1915

Cellfängelset på Östermalm och Cirkusbyggnaden vid Karlavägen. Sturebadet, Klara badinrättning och Centralbadet. Allmänna Barnhuset på Norrtullsgatan och Epidemisjukhuset vid Roslagstull. Resturang Kvarnen och Pelikan. Läroverken och de stora Folkskolepalatsen. Allmänna BB och Södra Barnbördhuset. Borgerskapets gubbhus och Guldbröllopshemmet m.m. 

Foto: Mälarbadet på Norr Mälarstrand 1912
   
Uppdaterat 2018-01-06