Dihlströmska arbetsinrättningen 

De stora gulputsade byggnaderna ovanför Katarinavägen inrymde från mitten av 1800-talet och fram till 1905 Stockholms stads arbetsinrättning. Den äldsta delen var ursprungligen en klädesfabrik i P C Dihlströms ägo vars namn kom att föras över på anstalten och de sk. arbetshjonen ("Dihlströmmare").

Upp till 800 personer var tidvis intagna antingen "frivilligt" eller dömda för lösdriveri eller för skulder till fattigvården. De intagna arbetshjonen kunde rekvireras av utomstående för allehanda sysslor som vedhuggning, mattpiskning, gatsopning, snöröjning eller latrintömmning. Arbetsinrättningen hade också egna verkstäder och ett stenbrott i Barnängen. 

1905 flyttar inrättningen till en stor nybyggd anläggning på Hornsgatan som från 1920-talet benämns Högalids Vårdhem. Delar av den Dihlströmska inrättningen rivs åren därpå i samband med Katarinavägens framdragning. Senare används fastigheten som ungkarlshotell och sedan 1970-talet som konstnärsateljer med Stockholms stad som hyresvärd.Litteraturkällor: Fattigvården i Stockholm, Muller
 

Arbetsinrättningens huvudentre hörnet Glasbruksgatan / Nytorgsgatan. De vänstra högre delen tillkom 1848-1852 och inrymde bl.a. en stor kyrksal högst upp.

Fastighet/adress Glasbruksgatan 25
» Länk till Eniro
Byggnadsår 1820-tal, tillbyggnad
1848-52                      
Arkitekter ---------------
Byggherrar klädesfabrikör P C Dihlström / Sthlms stad
Ursprunglig funktion Klädesfabrik / Arbetsinrättning / Ungkarlshotell
Nutida användning Konsnärstateljer

Uppdaterat 2018-01-23