Sabbatsberg är uppkallat efter Källarmästare Valentin Sabbath. Dessa ägor inköptes 1751 av Stockholms stad för att härbärgera stadens fattiga. På 1870-talet uppfördes ett stort kommunalt sjukhus inom området.
  Bergianska trädgårdarna hade anlagts av bröderna Bergius på 1700-talet och donerades till Vetenskapsakademien. När staden växer så säljs egendomen 1885 och trädgårdarna flyttar till Frescati.
     
Atlasverkstäderna låg mellan Sankt Eriksplan och järnvägen från 1873. Verksamheten flyttade 1925 till Sickla och blev senare Atlas Copco.    Atlasområdet bebyggdes med bostäder 1926-31 och ofta med en sjätte s.k. kungsvåning. 
     

S:t Eriksbron

Den första bron, med bärande stålbågar, invigdes i december 1906. Den ersattes på 30-talet av den nuvarande bron med stålbalkar och betongfundament. Plats gjordes då under körbanan för tunnelbanan som började rulla 1952.

fotot från 1927 med Atlasområdet under rivning
          
 
           
     
Sportpalatset, 1929-30, (arkitekt J. S. Adrian) med biograf, restaurang och Stockholms enda 50-meters simbassäng.   S:t Erikspalatset 1907-10 (arkitekter Dorph&Höög) var för 100 år sedan Stockholms högsta byggnad.
     
Norrbackagatan 8-10, 1927. arkitekt Björn Hedwall. Högst upp 12-rumslägenhet för byggmästare Max Gumpel.   Norrbackagatan 4, 1927-28. arkitekt Björn Hedwall. Byggherre och byggmästare Gumpel&Bengtsson.
     
Rörstrands slott uppfördes kring 1635. Under 17- och 1800-talet disponentbostad för porslinsbruket. Flyglarna revs på 1920-talet.   Rörstrands porslinsbruk startade 1726 och var verksamt i Stockholm i 200 år. Flyttade till Göteborg och senare Lidköping.
     
 Birkastaden bebyggdes 1898 till 1912 med täta kvarter av hyreshus, gårdshus och bakgårdar på en utmark till Rörstrands porslinsbruk   Tomtebogatan 18, 1905-06. Dorph&Höög
Tomtebogatan 16, 1904-06. Dorph&Höög
Vikingagatan 20, 1906-11. Sam kjellberg
     
 Karlbergsvägen var ursprungligen på 1700-talet uppfarten till Karlbergs slott. I början av 1900-talet bebyggs den med hyreshus med planterade förgårdar. De flesta förgårdar försvinner när Tunnelbanan grävs ner på 50-talet.   Karlbergsvägen 64, 1913-14 för Lutherska missionsförbundet. Arkitekt Höög&Morssing
Karlbergsvägen 60, 1912-14, arkitekt Axel R Bergman för Svenska nationalföreningen mot tuberkulos.          
.
     
 

Västra (norra..) renhållningsstationen
var belägen på Norrbackagatan 31.
Inlastningstation för latrin och sopor till järnväg redan på 1800-talet. En av stadens tre nyanlagda renhållningsstationer från 1902 och framåt.

fotografiet till höger visar de sista hästdragna transporterna 1952.
   
     
Rödabergsområdet får en stadsplan med egnahem/radhus av Per Olof Hallman redan 1909. Det bebyggs dock inte förrän på 1920-talet och då främst med smålägenheter.   Falugatan 16-18 är några av HSB:s allra första hus 1924-25. Sven Wallander arkitekt.
Falugatan 9-11, 1925. Arkitekt Fredrik Lidwall, byggmästare Lennart Hellstedt.
     
Isaak Hirsch stiftelse bildades 1917 och husen i Röda Bergen byggdes 1923-25 med Axel R Bergman som arkitekt.    Blomsterfonden bildades på initiativ av Alma Hedin och den första Blomstergården uppfördes i Röda Bergen 1925. Theodor Kjellgren arkitekt. 
    
     
Uppdaterat 2018-02-16