HemÖstermalmVasastanKungsholmenCityVästra SödermalmÖstra SödermalmFöreläsningarHallmania 2021Kontakt
Föreläsningar
Byggnader 1880 till 1915
Byggnader 1915 till 1940
Södermalms äldre bebyggelse
1800 till 1850-tal
1860-tal
1885-95
1895-1905
1885-1915 a
1885-1915 b
Aktörer 1885-1915

Stockholms byggnader 1880 till 1915
     
 Årtionden kring förra sekelskiftet tillkommer många av Stockholms mest karaktäristiska byggnader. Från att ha varit något av en förvuxen småstad så skjuter de nya husen i höjden och stadsbilden förändras drastiskt. Många fasader kläs med tegel och natursten. De mest exklusiva bostadshusen utrustas med moderniteter som hissar, badrum och vattenklosetter. I affärs- och kontorsbyggnader lanseras för första gången konstruktioner med stålbalkar och armerad betong. 
  Föreläsningen med många både nya och gamla fotografier belyser den här epoken i Stockholms bebyggelsehistoria. 

Foto till höger: Kontorsbyggnad för Stockholm vatten- och gasverk på Torsgatan, arkitekt Ferdinand Boberg


 
     
     
Stockholms byggnader 1915 till 1940
     
 Under mellankrigstiden uppförs många karaktäristiska Stockholmsbyggnader som stadshuset och konserthuset. Stora delar av innerstaden bebyggs under senare delen av 1920-talet. Utanför tullarna bebyggs hela stadsdelar med egnahem, småstugor och trevånings smalhus. De flesta stora broarna som Västerbron, Årstabron och Tranebergsbron tillkommer under dessa år.
 Föreläsningen med många både nya och gamla fotografier belyser den här epoken i Stockholms bebyggelsehistoria.

Foto till höger: Bussterminal vid Norra Bantorget invigd 1938, arkitekt Holger Blom. Byggnaden revs 2006.
   Uppdaterat 2022-01-03
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum