HemStrandtugg 2020Holmgång 2020StadsvandringarBussturerFöreläsningarSöder på 80 minuterKontaktSök
Föreläsningar
Södermalms äldre bebyggelse
Söder om Söder
1800 till 1850-tal
1860-tal
1870-tal
1880-1915 A
1880-1915 B
1880-1915 C
1915-23
1923-30
1930-40


Föreläsningar i ABF-huset januari/februari 2016
1870-tal 

Vasabron och Centralstation. Grand hotell. Borgerskapets Änkehus på Norrtullsgatan. Kungliga Biblioteket i Humlegården och Centraltryckeriet på Vasagatan. Jernkontoret och Herrklubben "Sällskapet" på Arsenalsgatan. Stora teatern, Synagogan och Musikaliska akademien.
             
  Johannes och Katarina brandstationer 1877-78. "Brännvinskrigen" och L.O. Smiths spritfabrik på Reimersholme. Ludvigsbergs verkstäder vid Söder Mälarstrand. Oscar I:s minne och Josefinahemmet. Maria gamla sjukhus "för fattige sjuka" på Södermalm m.m.
 
 
     

Stockholms bebyggelse 1870-tal


Historisk karta från Stockholmskällan:

Litografen Heinrich Neuhaus panorama över Stockholm 1875: 

Du kan öppna kartan med zoom-funktion direkt i webbläsaren via länken under kartan 
 

 
 
 
  Neuhaus panorama 
 
Centralstation 1867-71   Arkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd 
Centralpostkontoret, Rödbodtorget 1871-74   Arkitekt Albert Törnqvist
Vasabron 1875-78   Konstruktör E. von Rothstein 
Centraltryckeriet Vasagatan 1871-74    Arkitekt Ernst Jacobson 
   
Skandinaviska kreditaktiebolaget Storkyrkobrinken, 1870-73    Arkitekt Ernst Jacobson  
Inteckningsbanken Fredsgatan 1875-76   Arkitekt E. Jacobsson , grundad av J.H. Palme
     
Grand Hotell 1871-74 (ombyggnad 1898-99/)   Arkitekt Axel Kumlien  
Bolinderska huset 1874-77, Blasieholmen    Arkitekt Helgo Zetterwall 
Svenska Teatern Blasieholmsgatan 1873-75    Arkitekt Ernst Jacobson 
Musikaliska Akademien Nybrokajen 1874-76    Arkitekt J. F. Åbom 
Stora Sällskapets hus Arsenalsgatan 1868-70    Arkitekt J.F. Åbom bm JA  
Jernkontoret Kungsträdgården 1873-75   Arkitekt Axel Kumlien 
Synagogan Wahrendorffsgatan 1867-70   Arkitekt F. W. Scholander 
   
Kungliga Biblioteket 1871-77   Arkitekt Gustaf Dahl  
Högre Lärarinneseminariet, Riddargatan  1870-72   Arkitekt Gustaf Sjöberg 
Svea Artilleri Valhallavägen 1873-77   Arkitekt Ernst Jacobson
"Villastaden", Villagatan och Floragatan 1875   Stockholms byggnadsförening och  J.H. Palme, arkitekter Axel och Hjalmar Kumlien m.fl. 
     
Johannes brandstation 1876-78    Arkitekt A. F. Nyström  
Hem för Pauvres Honteux, Hagagatan 2    Arkitekt Gustaf Dahl 
Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan, 1879   Arkitekter E. Langlet/C.N. Söderberg 
Sabbatsbergs sjukhus 1876-78   Arkitekt Ernst Jacobson  
Norra Latins läroverk 1876-80     Arkitekt Helgo Zetterwall  
   
Södermalm:     
Oscar I:s minne Björngårdsgatan, 1873-75   Arkitekt Per Ulrik Stenhammar
S:t Paulskyrkan Adolf Fredriks torg, 1875-76   Arkitekter Axel och Hjalmar Kumlien 
Gamla Maria sjukhus, Wollmar Yxkullsgatan 1876    
Ludvigsbergs verkstad AB 1878   Grundat av Jacques Lamm 1843 
Wicanderska korkfabriken, Brännkyrkagatan 66    Grundat av August Wicander 1860-tal
Spritfabriken på Reimersholme från 1870-tal   L. O. Smith, senare Vin&Sprit
Bergsunds mekaniska verkstad   Järngjuteri redan 1769 
Ersta kyrka 1871-72    Arkitekt Per Ulrik Stenhammar 
Katarina brandstation 1876    
     
     

 
Uppdaterat 2018-01-04
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum